Bushs Best Chili Magic Chili Starter, Traditional, Mild