Blue Diamond BLUE DIAMOND ALMOND BOLD THAI 1.5 OZ

Almonds, Sweet Thai Chili, Bold, Bag